This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info

Büyücü Savaşları oyunu

Büyücü Savaşları

Bu büyülü gezegen üzerinde birçok farklı ırktan büyücü yaşıyor. Tabii, aralarında anlaşmazlıklar çıkmıyor değil. Bu seferki kargaşa baş büyücünün yayınladığı yeni yasalar yüzünden çıktı. Alt sınıf büyücüleri ayaklandı! Fareni kullanarak kendini koru!