Deniz kabuğu topla oyunu

Deniz kabuğu topla Boşluk tuşuyla deniz kabuklarını kovaya topla.