Deniz kabuğu topla oyunu

Deniz kabuğu topla

Boşluk tuşuyla deniz kabuklarını kovaya topla.