This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info
Topçu Ateşi

Topçu Ateşi

Beceri Oyunları

Sen ve arkadaşın çok gizli bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. İnsandan top yapıyorsunuz! Ama önce bu cihazla istediğiniz yüksekliklere ulaşabiliyor musunuz onu test etmeniz lazım. Arkadaşını uygun gördüğün anda fırlat ve hedeflerine ulaş!