This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info
Bloomland Dünya Savaşı

Bloomland Dünya Savaşı

Macera Oyunları

Dünyayı ele geçirmeye hazır mısın? Önce kralını istediğin gibi yarat ve onu kalenin üzerine koy. Sonra askerler ve köylüler yarat ve onları düşmanın üzerine sal. Dünyayı yavaş yavaş ele geçir!