This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info
Muhafız Nişancı

Muhafız Nişancı

Nişan Oyunları

Sen, çok gizli belgelerin saklandığı evi korumakla görevli keskin nişancısın. Düşmanlar bu evi ele geçirmeye çalışıyorlar ve sen burayı korumakla görevlendirildin. Ne olursa olsun bu evi korumalısın ve kimsenin buraya girmemesini sağlamalısın!