This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info
Dinamitçi

Dinamitçi

Beceri Oyunları

Kendine dinamitçi olarak yeni bir iş buldun. İstenmeyen binaları dolaşıp, güçlü dinamitlerini kullanarak onların yıkılmasını sağlıyorsun. Dinamitlerini stratejik noktalara yerleştir, zaman ayarlaması yap ve yıkımlarını daha güçlü hale getirmeye çalış.