This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info
Gezegen Parçala

Gezegen Parçala

Uçak Oyunları

Gezegenleri yok etme göreviyle uzaydasın! Bunun için her gezegenin etrafında bir kez dönmelisin. Bir gezegenin yörüngesine girdiğin zaman ona yapış, ve kendini bir diğer gezegene doğru fırlat. Bütün gezegenleri yok etmeden hiçbir yere gidemezsin!