This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info

Gelişen Vadi oyunu

Gelişen Vadi

Yeşil vadi bomboşken onu keşfedenler, vadinin bakirliğine aşık oldular. Ancak hiçliğin ortasındaki bu vadide yaşamaları için nerden başlamaları gerektiği konusunda onlara akıl verecek bir dostları yoktu... İşte tam bu noktada iş sana düşüyor. Engin mimari bilgini yeşil vadideki doğal kaynaklara zarar vermeden kurulacak olan küçük yerleşim bölgesinde kullan. Belki şehirden kaçıp daha sonra sen de buraya yerleşirsin, kim bilir?