This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info

İlk Ateş oyunu

İlk Ateş

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından olan ateşi bulması için cesur mağara adamına yardım et. Dikkatli ol! Tarih öncesi çağlar çok tehlikeli olabilir!