İskender oyunu

İskender

"Yüzyıllar boyu Trakyalı kabileler Makedonya Krallığı'mızı yağmalayıp durdular. Rahmetli babanın sayesinde, bu barbarları zapt etmek için gereken güce ulaşabildik. Trakya'yı güvenli hale getirdikten sonra, Perslerle karşılaşmak için de hazır hale gelmiş olacağız."
Öyleyse, savaş başlasın!