This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info

Kemikleri Göm oyunu

Kemikleri Göm

İskeletler yaşayan insanları korkutmamaları için yer altında kalmalıdırlar. Fakat bazı iskeletler ellerine bağlanan balonlar sayesinde havada özgürce uçuyorlar. Mezar kazıcı olarak görevin onları mezarlarına geri sokmak ve onları gömmek! Kolay gelsin!