This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info

Mantar Yolu oyunu

Mantar Yolu

Hesaplama becerinizi ve görsel yeteneğinizi kullanarak bu oyunun uzmanı olun! Mantar doğruca kovanın içine gitmeli. Bunu başarmak için de çevrenizde birtakım ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Çevredeki nesneleri kullanın ve mantarınız için bir yol hazırlayın.