Muhafız Nişancı oyunu

Muhafız Nişancı

Sen, çok gizli belgelerin saklandığı evi korumakla görevli keskin nişancısın. Düşmanlar bu evi ele geçirmeye çalışıyorlar ve sen burayı korumakla görevlendirildin. Ne olursa olsun bu evi korumalısın ve kimsenin buraya girmemesini sağlamalısın!