This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info

Nöronları Kapat oyunu

Nöronları Kapat

Nöronları açma oyunumuzu daha önce oynamış mıydın? Burada, isimden de anlaşılacağı gibi, onun tam tersini yapacaksın. Nöronları birbirlerinden ayırarak gri hale getir. Eğer hala aralarında kırmızı olanlar varsa, bu hala birbirlerine bağlı oldukları anlamına gelir. Ayır onları!