This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info

Silahlı Haydut oyunu

Silahlı Haydut

Burası Texas. Her bir yanı silahlı haydutlar sarmış durumdayken, kovboylar da iş başında. Haydutlar ve kovboylar arası olan bu silahlı çatışmalar, Texas için yeni bir şey değil. Günlük yaşamın normal sahneleri yaşanırken bu sefer sen de bu maceraya dahil olacaksın.