Sıradan Bir Gün oyunu

Sıradan Bir Gün

Sıradan bir gün bile bu aile için çok fazla tehlike anlamına geliyor. Onları koruyup kollamalı ve olası tehlikeleri geçiştirmelisin. Ailenin bütün üyelerinin bataklıktan, ormandan ve diğer karanlık yerlerden yaralanmadan geçmesini sağla!