This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info

Sırıkla yüksek atlama oyunu

Sırıkla yüksek atlama

Boşluk tuşuyla önce hızı seç,sonra tam engel önünde tekrar bas ve havadayken bir daha bas.