This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info

Tohumlar oyunu

Tohumlar

Çevreye büyük bir zarar verdin! Şimdi onu eski canlılığına geri döndürmek de senin görevin! Tohumları dik ve dünyayı yeniden yaşanır hale getirmek için elinden geleni yap! Haydi!