This website uses cookies to ensure you get the best experience using our services.

More info

Traktör sür oyunu

Traktör sür

Çıkan yangın sonucu sefalet içine düşen köye yardım götürecek traktörleri sürecek biri bile kalmadı. Tüm yiyecek kaynağı tükenen köyde herkes aç kaldı. Köye giden yollar çok engebeli ve yokuşlu. İyi bir sürücüye acilen ihtiyaç var.